Diskriminovaní ateisti (?)

14.12.2009 22:19

 

Nedávno som neskoro večer sledoval reláciu na STV 2, kde jeden zo zúčastnených povedal svoju skúsenosť s vyjadrením  kresťana. Tento sa údajne vyjadril ,že za suseda by mal radšej moslima ako ateistu. Je to jeho voľba, nič proti nej. V tejto relácii však padlo jedno obvinenie ,podľa mňa veľmi vážne. Vraj sú v našom štáte ateisti diskriminovaní. Tento pán to hovoril s plnou vážnosťou a tuším to aj doložil nejakými faktami.
Jeho tvrdenie ma prinútilo sa nad touto témou zamyslieť. Došiel som k presvedčeniu, že niektoré skutočnosti tomuto tvrdeniu prinajmenšom nahrávajú.
Tu sú: Množstvo básničiek, či príbehov s náboženskou tematikou je v knihách na štátnych školách nižšieho stupňa. Na hodinách etiky sa nenápadne deťom posúva aj náboženská tematika. Niektorí učitelia sa tejto téme v rozhovore s deťmi nevyhýbajú ani počas prestávok medzi hodinami. Stále mám na mysli štátne, nie cirkevné školy.
Dosť ma však znepokojuje dnes toľko diskutovaná téma a to sú kríže na školách. Do štátnych škôl kríž, ako náboženský symbol, podľa mňa nepatrí. To by tam potom mohla visieť aj hviezda ,či kladivo a kosák.
Svojho času v Poprade zriadili volebnú miestnosť v kostole. Ja osobne som to chápal, keď už nie ako diskrimináciu, tak ako provokáciu určite.
Čo mne najviac vadí je neuskutočnená odluka cirkvi od štátu. V novembri 1989 to VPN malo vo svojich požiadavkách a trvala na tom aj cirkev. Dnes už na tejto požiadavke nikto nejako nástojčivo netrvá. Okolo tejto novembrovej požiadavky je podozrivo ticho. Prečo asi ?
Núka sa mi len jedna odpoveď. Prečo by sa mal niekto dožadovať niečoho ,čo by mu skôr pohoršilo ,ako polepšilo. Však na cirkev zo svojich daní prispievajú aj ateisti a myslím, že nie nepodstatnou čiastkou. Ako je to v súčasnosti s platením daní u cirkví všetci vieme.
Toto všetko podľa mňa skôr potvrdzuje tvrdenie o diskriminácii ateistov.
O jednom som však presvedčený aj z vlastných skúseností pri rozhovoroch z náhodnými veriacimi. Ateista, aj keď je akokoľvek čestný a môže byť vzorným partnerom ,či rodičom je v našej spoločnosti v pomyslenom rebríčku vo väčšine prípadov zaradený až za veriaceho človeka, bez ohľadu na jeho charakterové vlastnosti. A to o niečom svedčí.
Údajne sa urobil prieskum pre veriacich, že ak by museli povinne platiť cirkvi príspevok, či by ostali. Pre veriacich to vraj skončilo dosť neslávne.